HOLOMÓCKÝ TVARGLE  


 

 

 

 

 

 

INFO O TÝMU:

R.ZALOŽENÍ/UKONÈENÍ: 20??/20??

HOLOMÓCKÝ TVARGLE je sportovní paintballový team pùsobící na paintballové scénì od roku 20??. Úèastníci

 

PLAYERS:
 
VÝSLEDKY: