KROUŽEK MINI ACADEMY                ZAČÍNÁME

 

1) Věk: 9-17 let

2) Dodržuje airsoftové desatero - viz níže

3) Používá pouze bio kuličky. Pokud požívá své vlastní - nesmí být těžší než 0,20 g

4) Vlastní zbraň - výkon zbraně nesmí přesahovat 130,- m/s. Vyjímku uděluje pouze vedoucí kroužku po dohodě s majitelem zbraně. Pro letošní školní rok se mohou hlásit pouze ti, jež vlastní airsoftovou zbraň. DDM již zbraně půjčovat nebude...

5) Pro letošní rok je jedna velká změna - do dvanácti let včetně bude povinný kryt zubů  viz ZDE: anebo ceoobličejová maska - inspirovat se můžete ZDE:Více zde: https://airsoftnmnmn.webnode.cz/pravidla-pro-ucast-v-krouzku

1) Věk: 9-17 let

Vedoucí: Marcela Jelínková  - mob: 602 950 260

 

Cena: 1100 Kč/pololetí (v ceně je zahrnut pronájem místnosti, základní pojištění, minimálně 15 schůzek).

 

Kdy: každé ÚTERÝ (popř. víkend)

 

Čas: od 15:00 do 16:00 hod.

 

Věk:  6 - 16 let

 

Kde: Pražská 46, Znojmo 3.patro. bývalý Telecom  

MĚSTSKÝ LESÍK ve Znojmě,

Podhradí nad Dyjí, RS Dřevotvarka – věřím, že s dobrou partou zajedeme i na nějaké víkendovky.

 

Přihláška a GDPR je již ke stažení : ZDE 

 

vyplněnou přihlášku můžete poslat elektronicky na  mraz.ivan@seznam.cz, nebo ji pošlete poštou na adresu: Fráni Kopečka 798/4, Znojmo, 66902.

Popř. po telefonické domluvě s panem Ivanem Mrázem (mob. 602 950 260), je možné vše odevzdat osobně.

 

Platba za kroužek: 1100 Kč,-  poslat na účet č. 000000–1000187033/0800 Příslušnou částku uhraďte do 5 pracovních dnů od data přihlášení.

Do zprávy pro příjemce napište:

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK - jméno a příjmení dítěte

Každou omluvenku dítěte (pokud se nemůže dostavit) potřebujeme předem – nejlepší je, když přímo zavoláte nebo aspoň napíšete omluvnou sms. – DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

První schůzka:   seznámení mezi s sebou a s režimem v průběhu celého roku:

V úterý, 10.9.2019, Budova TELECOMU ve Znojmě

Dále plánujeme tyto termíny (vždy na poslední schůzce potvrdíme následující, i to zda bude probíhat v klubu nebo venku).

Popis kroužku: Výtvarné techniky – batikování, kašírování, malování pískem, asambláž, muchláž, scrapbook, malování suchou jehlou, malování voskem, prace se sádrou, krakerovací technika.

Výbava: Vše na práci máme v naší dílně, ale pokud budete mít nápad pro zpracování nějakého materiálu při naší tvorbě, nebráníme se ničemu (mluvím především o materiálu, o kterém víte, že jej chcete např. vyhodit, a opravdu nepotřebujete).

Pokud bude třeba něco konkrétního donést na tvoření, domluvíme se předem, jak to uděláme.

USILOVNĚ BUDEME PRACOVAT NA TOM, ABY DÍLA VAŠICH DĚTÍ BYLA  ZVIDITELNĚNA.

 
Venkovní akce:
Vždy se společně domluvíme, jestli bude další setkání v klubu nebo někde v přírodě.

Pokud se rozhodneme tvořit, např. v MĚSTSKÉM LESÍKU, je vhodné mít pohodlné oblečení do přírody.

Věřím, že s dobrou partou zajedeme i na nějaké víkendovky na RS Dřevotvarku – podrobné informace o plánovaném výjezdu se dozvíte vždy včas.

 

 

 

Kontakt:
Ivan Mráz
Fráni Kopečka 798/4
669 02 Znojmo
Mobil: 602 950 260
mraz.ivan@seznam.cz

www.akceznojmo.cz

www.pbtymy.cz

 

2) Dodržuje airsoftové desatero - viz níže

3) Používá pouze bio kuličky. Pokud požívá své vlastní - nesmí být těžší než 0,20 g

4) Vlastní zbraň - výkon zbraně nesmí přesahovat 130,- m/s. Vyjímku uděluje pouze vedoucí kroužku po dohodě s majitelem zbraně. Pro letošní školní rok se mohou hlásit pouze ti, jež vlastní airsoftovou zbraň. DDM již zbraně půjčovat nebude...

5) Pro letošní rok je jedna velká změna - do dvanácti let včetně bude povinný kryt zubů  viz ZDE: anebo ceoobličejová maska - inspirovat se můžete ZDE:Více zde: https://airsoftnmnmn.webnode.cz/pravidla-pro-ucast-v-krouzku/

1) Věk: 9-17 let

2) Dodržuje airsoftové desatero - viz níže

3) Používá pouze bio kuličky. Pokud požívá své vlastní - nesmí být těžší než 0,20 g

4) Vlastní zbraň - výkon zbraně nesmí přesahovat 130,- m/s. Vyjímku uděluje pouze vedoucí kroužku po dohodě s majitelem zbraně. Pro letošní školní rok se mohou hlásit pouze ti, jež vlastní airsoftovou zbraň. DDM již zbraně půjčovat nebude...

5) Pro letošní rok je jedna velká změna - do dvanácti let včetně bude povinný kryt zubůVíce zde: https://airsoftnmnmn.webnode.cz/pravidla-pro-ucast-v-krouzku/

Jedná se o Přípravný kroužek, zřízený pro děti, které mohou mít odloženou povinnou školní docházku nebo jsou v posledním ročníku MŠ.
Hlavním smyslem je dopomoct dětem v přípravě k zápisu a na první třídu základní školy.
Držíme se Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

 

Vedoucí: Marcela Jelínková - mob: 728 514 906
                   Barbora Menclová
                   Ivan Mráz

 

Věk a počet dětí: Je pro skupinu 5 - 8 dětí, ve věku 5 – 7 let. Je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním.

 

Kdy: Vyberte si jaké dny a kolik dnů v týdnu bude Vaše dítě do aktivity docházet.

KAŽDÉ PONDĚLÍ: Hudební výchova – trénujeme muzikálnost, propojení hudby s pohybem

KAŽDÉ ÚTERÝ: Výtvarná výchova – trénujeme představivost, grafomotoriku, smyslové vnímání

KAŽDOU STŘEDU: Pracovní výchova – trénujeme manuální zručnost, pracovní návyky

KAŽDÝ ČTVRTEK: Tělesná výchova – trénujeme radost z pohybu, rozvoj základních pohybových dovedností atd. 

Cena a čas: Měsíční pravidelná docházka

dětí 5-7 let:


4 x týdně: 12:30 – 14:30 hodin       3600,-Kč
3 x týdně: 12:30 – 14:30 hodin      2400,- Kč
2 x týdně: 12:30 – 14:30 hodin      1600,- Kč


Adaptační období: První čtyři hodiny zdarma: V prvním placeném (adaptačním) měsíci Vám odečteme 400,- Kč z měsíční platby !

 

 

CO SE PROLÍNÁ CELÝM PROGRAMEM, JE:

Vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků. Děti si mohou upevnit:
- přijatelnou formu komunikace
- schopnost soustředění na zadaný úkol
- porozumění běžným pokynům,
- samostatné plnění zadaného úkolu
- udržování pořádku ve svých věcech
- poděkování, omluva, prosba, neskákat do hovoru
- hygienické návyky, samoobslužnost

Rozumová výchova
- oblast jazyková a komunikativní (rozšiřování slovní zásoby, rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj plynulého vyjadřování, paměti, myšlení)
- oblast matematických představ (logické myšlení, úsudek, prostorová představivost, orientace v prostoru)
- oblast rozvoje poznání (poznatky o životě ve společnosti a přírodě v nejbližším okolí)

 

Kde: Pražská 46, Znojmo 3.patro. bývalý Telecom  

 

 

REZERVACE:

Zašlete email na mraz.ivan@seznam.cz v podobě:

 

Přihlašuji PETRU NOVÁKOVOU, narozenou 1.1.2020, bydlištěm VE ZNOJMĚ, na kroužek MINI ACADEMY, 4x týdně – a to v: pondělí, úterý, středu, čtvrtek, Telefon: 111 111 111 ( zákonný zástupce)


(zvolte si kolikrát týdně bude dítě docházet)
REZERVACI VÁM POTVRDÍME A POŠLEME ZPĚT DALŠÍ INFORMACE K PLATBĚ A K PRVNÍ SCHŮZCE.

 

Přihláška s GDPR a platební podmínky je již ke stažení : ZDE 

 Vytištěnou a vyplněnou přihlášku odevzdejte na první schůzce vedoucí kroužku.

 

Platba za kroužek: Příslušnou částku uhraďte do 15. dne stávajícího měsíce, ve kterém má dítě navštěvovat přípravný kroužek, a to převodem na bankovní účet

č. . 000000–3154518113/0800 , do poznámky uveďte: MN ACDM/měsíc23 – jméno dítěte (např.: MN ACDM/únor23-Marie Nováková). 

Každou omluvenku dítěte (pokud se nemůže dostavit) potřebujeme předem – nejlepší je, když přímo zavoláte nebo aspoň napíšete omluvnou sms. – DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

 

 

Popis kroužku: Obsahem kroužku je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, řečového projevu, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění, naslouchání, paměti; utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního, výtvarného projevu a tělesných dovedností.

Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují u dětí radost z učení, zájem poznávat nové, porozumět sobě i světu, který je obklopuje.

Kroužek bude probíhat v kratších časových blocích, jejich délka bude vycházet z konkrétního programu (předmětu činnosti) s ohledem na aktuální potřeby dětí (stav pozornosti, únava).

Jednotlivé činnosti budou zařazovány s ohledem na rovnováhu psychického zatížení dětí (střídání živějšího zaměstnání s klidnou prací u stolečků, náročnější činnosti s méně náročnou)

Způsob pedagogické péče je postaven na zvýšeném individuálním přístupu k jednotlivým potřebám dětí.

Na konci přípravnÉHO KROUŽKU by mělo být dítě schopno soustředění cca na 20 minut.

 

Prostory jsou vybaveny: • Šatnou, WC.

• Zónami s potřebným zařízením a pomůckami –   pro práci, hru, odpočinek, cvičení

• Skříňkami pro každé dítě (pro uložení pomůcek). • PC s internetem a TV – pro speciální výukové PC programy. • Odbornou literaturu • Plánujeme interaktivní tabuli.

• Pedagogové pečují o výzdobu prostor výtvarnými pracemi dětí.

Věřím, že s dobrou partou zajedeme i na nějaké víkendovky na RS Dřevotvarku – podrobné informace o plánovaném výjezdu se dozvíte vždy včas.

 

 

 

Kontakt:
Marcela Jelínková
Fráni Kopečka 798/4
669 02 Znojmo
Mobil: 728 514 906
mraz.ivan@seznam.cz

www.akceznojmo.cz

www.drevotvarka.cz